POLITYKA PRYWATNOŚCI


Szanowny Kliencie,

Z dniem 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym chcielibyśmy przedstawić
Państwu niezbędne informacje o zasadach przetwarzania danych w naszej firmie.


1. Administratorem Państwa danych
osobowych jest : LIGRA Grzegorz Schabiński „ z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło
ul. Floriańska 42.
 

2. W zakresie przetwarzania Państwa
danych mogą znajdować się przede wszystkim:

• Imię, nazwisko, adres siedziby,
zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, stanowisko oraz w przypadku
wystawianiu faktur nr NIP.
 
3.Celem przetwarzania danych jest:

• Zawieranie i realizacja łączących nas
umów, w tym w szczególności: sprzedaż wyrobów na fakturę, wysyłka zamówionych
towarów i realizacja płatności, obsługa reklamacji.

• Realizacja naszych obowiązków
przewidzianych prawem, w tym w szczególności: wystawianie faktur oraz
dokumentów księgowych.

• Ochrona praw „U Schabińskiej jedzenie i
spanie w Jaśle „ , w tym w szczególności dochodzenie zaległych płatności w
ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

• Przeprowadzenie działań marketingowych
oraz przesyłanie informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwo
zgody na takie działania.


4. Państwa dane będą przechowywane przez
czas:

• w przypadku umów, bądź innych
dokumentów określonych prawnie – przez czas obowiązywania umowy lub dokumentów,
a po tym czasie przez okres przedawnienia obowiązujący prawnie,


• w przypadku dochodzenia zaległych
płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych – przez okres
trwania tych procesów,

• W przypadku wyrażenia zgody – do czasu
jej wycofania lub do innego czasu określonego w formularzu zgody.

5. Państwa dane mogą być przekazane:

• Innym podmiotom, z którymi
współpracujemy na podstawie „Umowy Powierzenia”

• Organom nadzorującym, organom władzy i
innym osobom trzecim, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków
nałożonych prawem.

6. Informujemy, że serwis nie zbiera w
sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies (więcej informacj http://www.uschabinskiej.pl/jedzenie_i_spanie_w_jasle.html
. Przysługują Państwu następujące prawa:


• Dostępu do danych – uzyskanie
informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,


• Sprostowania danych – poprawiania
danych, które uległy zmianie bądź są błędne,


• Usunięcia danych – usunięcie danych,
które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych,


• Wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – jeżeli nie odpowiadają Państwu zasady przetwarzania przez nas
danych,


• Wycofania zgody – jeżeli wyrazili
Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie zgody nie wpływa na
wykonywane przez nas czynności przed jej wycofaniem,


• Wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
– jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do przetwarzania przez nas danych, a
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nie daje oczekiwanych rezultatów

8. Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej
wymienionych praw bądź mają jakieś pytania w związku z przetwarzaniem przez nas
danych prosimy pisać na adres: ksiegowosc@uschabinskiej.pl


POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator :
…....................................

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików
cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies,
umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania
stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy
Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).


Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania
plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.


Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies
dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

kontakt

Ul. Floriańska 42
38-200 Jasło
Tel. 13 443 66 77
e-mail: recepcja@uschabinskiej.pl

Godziny otwarcia restauracji:
Pon.-Pt. 11:00-22:00
Sobota 11:00-22:00
Niedziela 11:00-22:00
śniadania 6:00-11:00

Recepcja czynna całą dobę.

lokalizacja

social media


Dane firmy: LIGRA Grzegorz Schabiński, ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło, NIP 734-29-95-343
Logotyp do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ